INSTRUKCJA CZYSZCZENIA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GORE-TEX® OUTERWEAR <WARSTWA WIERZCHNIA GORE-TEX®>

Regular cleaning of your GORE-TEX(r) Outerwear is extremely important to maintain durable waterproofness and supreme breathability. The best rule of thumb as to when you should wash your gear is this: Wash your KLIM GORE-TEX(r) garment whenever the Durable Water Repellent (DWR) is no longer effective at beading water on the surface fabric or as soon as your gear looks and smells dirty. <Regularne czyszczenie twojego GORE-TEX®’u, jest niezwykle ważne, aby zachować długotrwałą skuteczność warstwy wodoodpornej oraz warstwy oddychającej materiału. Najlepsza rada, gdy zadajesz sobie pytanie, kiedy powinieneś wyczyścić swój strój brzmi: Czyść swój strój KLIM® GORE-TEX® zawsze wtedy, gdy powłoka polimerowa – DWR (Durable Water Repellent) przestanie być efektywna w rozbijaniu wody na powierzchni materiału, albo po prostu wtedy gdy Twój strój będzie niekorzystnie wyglądał i nieciekawie pachniał…>

While dirt, dust and other contaminants, as well as exhausted DWR, will have little affect on actual waterproofness and breathability, they can have a tremendous affect on comfort and all-weather performance. Here’s how to wash your gear properly: <Błoto, kurz oraz innego rodzaju brud, podobnie jak zużyta powłoka polimerowa – DWR – mogą mieć negatywny wpływ na aktualną wodoodporność i oddychanie materiału, jednakże najbardziej negatywnie wpłyną na komfort użytkowania – w każdych warunkach. Poniżej znajdziesz informacje, jak poprawnie czyścić swój strój: >

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MACHINE WASH IN WARM WATER <MYCIE MASZYNOWE CIEPŁĄ WODĄ>

Use a mild, liquid detergent and run an additional wash/rinse cycle without soap to ensure a complete rinse. Modern detergents contain surfactants that love water and make it wetter (the opposite of DWR’s ambitions). You want to make sure all the detergent residue is out of your garment for maximum performance and solid DWR performance. We recommend liquid detergent because it has less surfactants than other types of detergent. <Używać delikatnego, płynnego środka czyszczącego. Po pierwszym praniu, należy włączyć dodatkowy cykl prania/płukania bez środka czystości, w celu bardzo dokładnego wypłukania materiału z mydlin. Nowoczesne środki czyszczące zawierają substancje powierzchniowo czynne, które uwielbiają wodę i sprawiają, że jest bardziej mokra… (W przeciwieństwie do powłoki polimerowej – DWR) Dlatego powinieneś upewnić się, że wszystkie substancje ze środka czyszczącego zostały całkowicie wypłukane i usunięte z twojego stroju, dla zapewnienia maksymalnej wydajności i trwałości powłoki DWR. Rekomendujemy płynne środki czyszczące ze względu na fakt, iż zawierają mniejszą ilość substancji powierzchniowo czynnych, w porównaniu do innego rodzaju środków czyszczących.>

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dry Completely on Medium Heat <Całkowicie Wysuszyć w Średniej Temperaturze>

Drying with heat recharges the DWR on the fabric surface. After your GORE-TEX® item is completely dry, we recommend to put it back into the dryer for an extra twenty (20) minutes to guarantee that the DWR is re-activated.DWR is important! Without it, the surface fabric of your gear will “wet-out” faster. You’ll still be dry on the inside (thanks to the GORE-TEX® membrane) but conductive heat loss and comfort can quickly make your day less enjoyable. Water conducts heat 23-times as fast as air. You want DWR to work as long as possible to keep the conductive heat loss to a minimum. DWR is not permanent and will wear off. Drying re-activates it many times but re-applying a DWR treatment is a big step in prolonging comfort. <Ciepłe suszenie maszynowe, częściowo odnawia powłokę DWR na powierzchni materiału. Kiedy Twój GORE-TEX® jest już całkowicie suchy, rekomendujemy wrzucić go do suszarki na dodatkowe dwadzieścia (20) minut, co zagwarantuje reaktywację powłoki DWR. To bardzo ważne! Jeśli pominiesz ten krok, materiał szybciej zacznie przemakać. Ty nadal pozostaniesz suchy (podziękuj membranie GORE-TEX®) ale szybsza utrata ciepła oraz komfortu może szybko uczynić Twój dzień mniej przyjemnym. Woda przewodzi ciepło 23-razy szybciej niż powietrze. Chcesz, żeby powłoka polimerowa DWR działała tak długo, jak to tylko możliwe, ponieważ ograniczy to utratę ciepła do minimum. Powłoka DWR nie jest permanentna i ulega degradacji. Suszenie jest niesamowicie ważne – reaktywuje ją, natomiast zabiegi ponownego jej nakładania, to wielki krok w stronę wydłużenia komfortu. >

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
When to Reapply DWR <Kiedy ponownie nałożyć DWR>

After your gear is dry, spray it with water from a bottle or sprinkle some on with your hands. If it beads up and rolls off the gear, you’re good-to-go. Go riding! If it soaks in quickly, it’s time to re-apply. KLIM and GORE-TEX(r) recommend spray-on DWR treatments like Revivex. This type of DWR is heat-activated. You spray it on your garment’s exterior after the wash cycle and toss it in the dryer like normal. Follow the instructions on the bottle. Wash-in DWR treatments are not recommended as they coat all surfaces with the DWR and can negatively affect comfort and performance. <Kiedy Twój strój wyschnie, skrop go delikatnie wodą. Jeśli przy zetknięciu z materiałem krople rozbijają się na drobniutkie kropelki, które od razu „uciekają” z powierzchni stroju – możesz od razu zakładać strój i ruszać na przygodę! Jeśli materiał zauważalnie szybciej chłonie wodę, zachowuje się inaczej niż na początku – to najwyższy czas ponownie nałożyć rekomendowaną przez KLIM® i GORE-TEX®  powłokę DWR taką jak – REVIVEX. Tego typu powłoka DWR jest aktywowana ciepłem. Po normalnym cyklu prania i płukania (jak w podpunkcie „MYCIE MASZYNOWE CIEPŁĄ WODĄ”), spryskaj dokładnie cały strój GORE-TEX® rekomendowaną powłoką DWR z zewnątrz i wrzuć do suszarki, tak jak normalnie. Podążaj za instrukcjami na butelce preparatu. Zabiegi prania z powłokami DWR (dolewanymi do maszyny) nie są rekomendowane, ponieważ powlekają całą powierzchnię materiału – również w środku, co może bardzo negatywnie wpłynąć na komfort i wydajność! >

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dry Cleaning <Pralnia Chemiczna / Suche Czyszczenie> 

If professionally dry-cleaned, request clear distilled solvent rinse and spray repellent. Follow manufacturer’s instructions. <Jeśli strój został profesjonalnie wyprany w suchej pralni chemicznej, należy poprosić o wypłukanie go czystym, destylowanym rozpuszczalnikiem oraz nałożenie impregnatu DWR. >

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stain Treatment <Odplamianie>

Use a pre-wash treatment such as Shout® or Spray ‚n Wash®, following its manufacturer’s instructions. Rinse well. <Użyj prania wstępnego, takiego jak Shout® albo Spray ‚n Wash®, podążając za instrukcjami producenta. Następnie dokładnie wypłucz! >

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ironing <Prasowanie>

Steam-iron warm, placing a towel or cloth between the garment and the iron. No need to iron the garment until it is completely dry. <Prasuj żelazkiem parowym. Koniecznie umieść pomiędzy prasowany materiał, a żelazko ręcznik lub szmatkę. Nie ma potrzeby prasować stroju do momentu aż całkowicie wyschnie.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bleach <Wybielanie>

No chlorine bleach. It may damage your garment. <Pod żadnym pozorem nie wybielać chlorem! Może to spowodować uszkodzenie twojego stroju! 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
How should I care for the leather on my piece? <Jak powinienem zadbać o skórzane elementy stroju?>

Always be sure to follow the washing recommendations on the care tags of your item. <Zawsze podążaj za instrukcjami czyszczenia, znajdującymi się na metkach twojego stroju! >

Never use cleaning products that contain bleach, such as Oxiclean. Instead use a mild detergent and rinse twice. You will want to avoid drying your leather pieces under high heat. <Nigdy nie stosuj środków czyszczących, zawierających wybielacz, takich jak Oxiclean! Zamiast tego używaj płynnych, delikatnych środków czyszczących. Pamiętaj aby dwukrotnie spłukać! Staraj się unikać suszenia skórzanych elementów stroju w wysokiej temperaturze!>

Also, with leather pieces you will need to condition the leather as needed to keep it from stiffening, tearing, crumbling and cracking. <W przypadku elementów skórzanych będziesz musiał zadbać o utrzymanie ich w dobrej kondycji, używając przeznaczonych do tego celu sprawdzonych środków do pielęgnacji skóry. W ten sposób unikniesz zesztywnienia, rozerwania, kruszenia się bądź popękania tych elementów.>

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________